דף הבית - אנגלית בכיף
אין עוד מופעי פגישות לבחירה.

   

Read the Story and answer the following questions in the link below.

קראו את הסיפור וענו על השאלות בקישור המוצרף למטה

The Ant and the Grasshopper 

Once upon a time an ant and a grasshopper lived near each other, the ant collected food for all through the summer for the winter, while the grasshopper played in the field. 

When the winter came, the ant stayed at home. He had no worries at all.   

He had enough food and his house was nice and warm.

One night there was a knock at his door.  It was the grasshopper.  “Please, please, please!” the grasshopper said, “please let me in!  I am wet and I am so Hungry.” 

The ant just stood there and said, “Sorry! You played all through the summer, so you can cry all through the winter!”

 

 

To answer the questions, click HERE.

למענה על השאלות לחצו כאן