דף הבית - אנגלית בכיף
אין עוד מופעי פגישות לבחירה.
Instructions
 
Watch the video below. You can use the words of the song on the left side of this page.
Participate in the quiz (At the end of the summer we wiil post the correct answers).
 Click here to participate.
 צפו בסרטון. תוכלו להיעזר במילות השיר המופיעות בצד שמאל.
השתתפו בחידון (לקראת סוף הקיץ יתפרסמו התשובות הנכונות)
לחצו כאן להשתתף בחידון.
 

A  Whole new world

I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways and under
On a magic carpet ride

A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we're only dreaming

A whole new world
A dazzling place I never knew
But when I'm way up here
It's crystal clear
That now I'm in a whole new world with you
Now I'm in a whole new world with you

Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

A whole new world
Don't you dare close your eyes
A hundred thousand things to see
Hold your breath - it gets better
I'm like a shooting star
I've come so far
I can't go back to where I used to be

A whole new world
Every turn a surprise
With new horizons to pursue
Every moment red-letter
I'll chase them anywhere
There's time to spare
Let me share this whole new world with you

A whole new world
That's where we'll be
A thrilling chase
A wondrous place
For you and me