משחק חשיבה
חשיבה כמותית
גלה את הקסם!


  1. חשוב על מספר דו ספרתי (לדוגמה, 39)
  2. הפחת מהמספר שחשבת את סכום ספרותיו (39 - (3 + 9) = 27)
  3. מצא ברשימה שלמטה את הסמל שמתאים לתוצאה שקבלת
  4. זכור את הסמל ... לחץ על הריבוע התכלת ... ומחשבתך תתגלה!