Sarit_info - כל המסמכים
בחר יישוב
עיון
  
  
  
  
Ch
  
סיפור של לאוןטירת כרמלאריאל

الهويّة - זהות
أولاد - ילדים
عيد - חג
  
הסיפור של אמאדליית אל כרמליסודי א'

الهويّة - זהות
البيت والعائلة - הבית והמשפחה
عادات وتقاليد - תרבות ומנהגים