דף ראשי
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

רשום כאן תיאור של האירוע שעליו יערך הדיון. 
מעבר לתיאור האירוע - רשום גם את הנקודות שאליהם תרצה שהתלמידים יתייחסו בדיון. כדוגמת:

נקיטת עמדה:

פתיחה:

1.משפט פתיחה -שגרות לשון: בטקסט זה אדון/ אעסוק/ אתייחס להתנהגותו של... למעשיו של...

2.הצגת הנושא - תיאור ההתנהגות / המעשה אליו מתייחסים בתשובה.

גוף:

  1. נקיטת עמדה - שגרות לשון: לדעתי/ אני חושב/ אני סבור....

2. נימוק - שגרות לשון: מפני ש../ משום ש.../ מכיוון ש...

סיכום:

1. משפט סיום המדגיש את הדעה האישית - שגרות לשון: לסיכום אני חושב ש....

2. המלצה ישירה או עקיפה - שגרות לשון: אני מציע ל.../ אילו הייתי אני במצבו של... הייתי... 

אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "פורום דילמה".

לא קיימים כעת קישורים מועדפים להצגה.