המלצות המורים לפעילויות וקישורים מעניינים - עליזה יעקב (סייעת כיתת א' מעבר)