פדיון שבויים
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

banner_pidion.jpg 

 

פדיון שבויים
מאז קום המדינה ועד היום נפלו חיילים ואזרחים ישראלים בשבי כוחות האויב. ברוב המקרים נערכו עסקות של חילופי שבויים בין ישראל לאויבותיה, במקצתן הוחלפו גם גופותיהם של חללים שהוחזקו בידי האויב או בידי ישראל.
בימים אלו מתקיימים דיונים בין ראשי הממשל בישראל ובין חמאס בנוגע להחזרתו של גלעד שליט שנמצא בשבי החמאס בעזה. הדילמות מרובות, משום שהצד שכנגד דורש את שחרורם של מחבלים שרצחו יהודים וישראלים.
פדיון שבויים הוא ערך חשוב מאוד בהלכה היהודית. על פי אנציקלופדיה גשר, זהו תשלום כופר נפש לשם שחרור שבויים מידי שוביהם (תלמוד, מסכת בבא בתרא, דף ג, עמוד ב). מצווה זו, שיש לה ערך הומאני רב, היא חובה דתית בעלת חשיבות עליונה, כפי שמצווה העם בספר ויקרא (י"ט, 16): "לא תעמוד על דם רעך". חז"ל ראו את פדיון השבויים כאחת החובות היסודיות ביהדות. במקורות מתקופת בית שני אפשר ללמוד על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים.
גם הרמב"ם ראה בהימנעות מהצלה מידית של שבוי מעשה שמשתווה לשפיכות דמים. על כך הוא כתב: "פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים, ועומד בסכנת נפשות. והמעלים עיניו מפדיונו, הרי זה עובר על "לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך" (דברים ט"ו, 7).
עם כל החשיבות שבמצווה, חז"ל התנגדו לסחטנות שעלולה לנבוע מתשלום סכומי כופר גבוהים. המהר"ם מרוטנברג, שנשבה בידי הקיסר הרומאי בשנת 1286, התמיד בקו זה של חז"ל ולא התיר ליהודים לפדות אותו על מנת שלא ייכנעו לסחטנות של הקיסר.
כיום נאמרת בבתי כנסת רבים בימי שני וחמישי התפילה הזאת:
"אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה,
העומדים בין בים ובין ביבשה,
המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה,
ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה,
השתא בעגלא ובזמן קריב".
 

 

קישורים מומלצים
arrow.png הווידאו - גלעד שליט, ערוץ 2
arrow.png פדיון שבויים - אתר דעת
arrow.png ארגון למען החיילים הישראליים הנעדרים
 סיסמה לכל תלמיד
arrow.png גלעד שליט - בי"ס יגאל אלון טירת כרמל
arrow.png תלמידים למען גלעד - בי"ס גלילות נשר