אלימות
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

banner_alimut.jpg


אלימות
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה גוברת ומדאיגה ברמת האלימות של החברה הישראלית.
מדי יום ביומו אנו שומעים על מקרים מחרידים של אלימות המתרחשים בכל השכבות של החברה הישראלית. בין אם מדובר במקרי רצח הנובעים ממניעים שונים ומשונים, אלימות במערכת החינוך, אלימות נגד ילדים וקשישים ועוד כהנה וכהנה - גורם האלימות הולך ומתקבע כאחת מהסכנות העיקריות המאיימות על אחדותה ושלמותה של החברה הישראלית. לפי אתר ויקיפדיה "אלימות" מוגדרת כ: שימוש בכוח, בין אם פיזי, פסיכולוגי או אחר, תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע בבע"ח, בני אדם, צומח או חפץ דומם כלשהו. הלגיטימיות החברתית של אלימות תלויה בהקשר בו מתבצעת האלימות. בעוד שברוב המקרים השימוש באלימות נתפס כשלילי וכעבירה על הנורמות החברתיות ולרוב גם על החוק, הרי שבמקרים מסוימים נתפסת האלימות כלגיטימית, בעיקר כאשר מדובר בהגנה עצמית או במי שהוסמך לכך על ידי המדינה. נושא האלימות מעסיק את בני האדם עוד מימי קדם. כבר בפרק הרביעי בתורה אנו נתקלים במה שנתפס כמעשה הרצח הראשון בחברה האנושית - סיפור רציחתו של הבל על ידי קין. בסיפור זה קם קין על אחיו הבל להורגו, בשל קנאתו על כך שמנחתו של הבל לאלוהים התקבלה בעוד שמנחתו שלו נדחתה. אחת מהנקודות המרתקות בסיפור נמצאת בדבריו של אלוהים אל קין עוד בטרם מעשה הרצח, לאחר דחיית המנחה: "ויאמר אלוהים אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך : הלוא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו." על פי פירושו של רש"י, גם אם בלבו של קין קיים יצר הרע והוא משתוקק אליו, יש ביכולתו למשול בו. לפיכך אנו לומדים שגדולתו של האדם טמונה ביכולתו למשול ביצר הרע ולהתמודד איתו. קין נכשל במשימה זו ובשל קנאתו רצח את הבל אחיו ולכן נענש. אולי אם ננסה ללמוד מסיפורו של קין, ובעת שעולה בנו יצר הרע ננסה להתמודד איתו ולמשול בו, נוכל להפחית במידה ניכרת את האלימות המשתוללת בחברה הישראלית.
 

 ​

 

קישורים מומלצים
arrow.png אלימות מתוך ויקיפדיה
arrow.png מידע בערבית מתוך ויקיפדיה
 סיסמה לכל תלמיד
arrow.png אלימות, בית ספר אלפסי-דימונה
arrow.png שלחו אלינו המלצות לפעילות

 

 

 פעילויות ברשת

arrow.png אני והחברה, אתר מתוקשב על אלימות-מט"ח