אלכוהול
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

banner_alcohol.jpg 

 

אלכוהול
בשנים האחרונות חלה עלייה בצריכת האלכוהול המופרזת בקרב בני נוער.
לאחרונה עלתה התופעה של צריכת אלכוהול בקרב ילדים ובני נוער לראש סדר היום הציבורי, זאת בעקבות התגברות מקרי האלימות בקרב צעירים, שלגבי רבים מהם דווח כי נעשו תחת השפעת אלכוהול. אלכוהול הוא חומר חוקי הנצרך בטקסים דתיים וחברתיים, ויחד עם זאת זהו סם שעלול לגרום להתמכרות. אלכוהול נכלל בקבוצת החומרים הפסיכו-אקטיביים, בעל השפעה משמעותית על מערכת העצבים, הגורם לשינוי בתודעה, לפגיעה ביכולות המוטוריות ולשינוי בהתנהגות. אדם תחת השפעת אלכוהול נמצא במצב של כושר שיפוט לקוי, אובדן שליטה ולעתים מהווה סכנה לעצמו ולאחרים.
הטיפול בצריכת אלכוהול בכלל, ובקרב בני נוער בפרט, מסור בידי כמה גורמים ממשלתיים: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול שתחת המשרד לביטחון פנים, משרד החינוך, משרד הרווחה, המשטרה, המשרד לקליטת העלייה ומשרד הבריאות. (מתוך "לא לסמים") התוכניות החינוכיות פרושות על פני כל שנות הלימודים ומטרתן מניעה ראשונית לכלל התלמידים ומניעה חוזרת לתלמידים שחשופים לשתיית אלכוהול או מעורבים בה. תוכניות המניעה בנושא אלכוהול מצויות בתוכנית "כישורי חיים" בכל מהלך הלימודים במערכת החינוך, ומשלבות עבודה בכיתה ופעילות עם ההורים והקהילה. לצד תוכנית "כישורי חיים" והעלייה במודעות, עולה וגובר הצורך באיתור מוקדם ובהתערבות במקרים של תלמידים הנמצאים בסיכון.
 

 

 

קישורים מומלצים
arrow.png אתר שפ"י משרד החינוך
arrow.png לצעירים בלבד
arrow.png אתר הכנסת
  ​  ​
 סיסמה לכל תלמיד
arrow.png אלכוהול סכנה מרחפת                   בית ספר "קשת" נצרת עילית
arrow.png

מניעת השימוש באלכוהול               בית ספר מקיף א' באר שבע

פעילויות ברשת
arrow.png כישורי חיים במסיבה                  פעילות מאתר שפ"י לכיתות ח'