דף הבית - ציון 150 שנה ליום הולדתו של הרצל
אין עוד מופעי פגישות לבחירה.

"אין לנו דגל. אנו זקוקים לדגל. בשעה שרוצים להנהיג אנשים רבים מן ההכרח הוא להניף סמל מעל לראשיהם.
אני מתאר לעצמי דגל לבן עם שבעה כוכבי-זהב. היריעה הלבנה מסמלת את החיים החדשים, הטהורים;
הכוכבים הם שבע שעות-הזהב של יום העבודה שלנו, שכן בסימן העבודה הולכים היהודים אל הארץ החדשה".


הצעתו של הרצל לדגל ישראל

המדינה החדשה, כך קיווה הרצל, תהא מבוססת על עמל ועבודה. הוא חשב ששבע שעות העבודה ביום יעשו צדק עם העובד ויחזקו את שאיפת יהודי העולם להיאסף בארץ זו.
"אכן יום שבע השעות דרוש לנו כקריאת - היאספות עולמית לאנשינו, שמן הראוי שיבואו מרצונם החופשי.
זו צריכה להיות באמת ארץ-הבחירה".

לקוח מאתר מטח

לפניכם פעילות לימודית בנושא דגל מדינת ישראל.
דרך הפעילות תוכלו ללמוד ולהכיר את ערכו של דגלנו ולשאתו בגאווה.

להתחלה לחצו כאן