(ללא כותרת) - שטוחה
רשומה
נערך: 09/02/2010 14:14
מציין מיקום של תמונה: SpAdmin
SpAdmin

אסור למסור מידע אישי בפרופיל ברשת. מצד שני, אם לא נמסור מידע - לא יצרו עמנו קשר אנשים שמעניינים אותנו. הבע דעתך על אמירה זו.

 
פורסם: 15/02/2010 12:28
מציין מיקום של תמונה: נתנאל ה
נתנאל הללא מידע נוכחות
צריך להתכתב רק עם אנשים שהם באו אלכה בבית שלכה הם ישרו אתכה ורק חברים מהכיתה שליומשפחה קרובה
פורסם: 15/02/2010 12:31
מציין מיקום של תמונה: רויטל ב
רויטל בללא מידע נוכחות
אנו יכולים למסור מידע על עצמנו רק אם אנו מכירים את הבן אדם שאיתו אנו מתכתבים. אם אנו לא מכירים את הבן אדם שמתכתב איתנו, עדיף לצאת משם ולהתכתב אם אנשים שאנו מכירים.