טבת
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
    טבת
   
מקורו של השם "טבת" הוא באכדית ומשמעותו - דבר ששוקעים בו, רמז למשקעים הרבים היורדים בחודש זה ולקרקע הבוצית הנוצרת בעקבותיהם. מזלו של החודש, גדי, מסמל גם הוא את תחילת עונת המרעה בשדות המוריקים.
בחודש זה חל צום י' בטבת, שמציין את תחילת המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, שהסתיים כעבור שלוש שנים בחורבן בית המקדש הראשון. הרבנות הראשית קבעה את צום עשרה בטבת גם כיום הקדיש הכללי לזכר היהודים שנרצחו בשואה ומקום קבורתם לא נודע.​​
     
 
 
צום י' בטבת
עשרה בטבת הוא יום צום יהודי המציין את חורבן ממלכת יהודה, חורבן ירושלים וחורבן בית המקדש הראשון בשנת 588 לפנה"ס, בידי מלך בבל, נבוכדנצר.
החל משנת 1950 יום זה מצוין במדינת ישראל גם כיום הקדיש הכללי לזכר היהודים שנרצחו בשואה ושיום מותם ומקום קבורתם לא נודעו.