סיוון
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
    סיוון
   
סיוון הוא החודש התשיעי בלוח השנה העברי. מקורו של השם בשפה הבבלית במילה "סיוונו", שמשמעותה "זמן קבוע". לפי פירוש נוסף מקור השם במילה האשורית "סיוונו", שפירושה, כפי הנראה, עת להט השמש. מזלו של החודש הוא מזל תאומים. בחודש זה חל חג השבועות, שבו מסתיימת ספירת העומר.​​​
     
 
 
שבועות​
חג שבועות חל בתאריך ו' בסיוון והוא החג השני מבין שלושת הרגלים שבתורה. החג מציין את סיום ספירת העומר שנמשכת שבעה שבועות מחג הפסח. החג נקרא גם "חג הביכורים", מכיוון שבזמן שבית המקדש היה קיים היו מביאים אליו בחודש זה את ביכורי התוצרת החקלאית, וגם "זמן מתן תורה", מכיוון שעל פי המסורת היהודית בחג זה ניתנה התורה למשה על הר סיני. בליל שבועות נוהגים ללמוד תורה כל הלילה ובמהלך החג קוראים בבית הכנסת את מגילת רות ונוהגים לאכול מאכלי חלב.