ניסן
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
    ניסן
   
חודש ניסן הוא החודש שבו יצאו בני ישראל ממצרים ועל כן הוא מכונה בתורה "החודש הראשון" או "ראש החודשים". מדי שנה אנו חוגגים בחודש זה את חג הפסח לזכר יציאת מצרים והיציאה של בני ישראל מעבדות לחירות. ניסן הוא גם חודש האביב, שבו מתחדשים הצומח והחי מסביבנו. מסיבה זו מזלו של החודש הוא טלה, הצעיר שבצאן.
​​
     
 
 
פסח​
חג הפסח הוא אחד משלושת הרגלים, לצד שבועות וסוכות, ונחשב לראשון מביניהם מכיוון שהוא חל בחודש ניסן, החודש הראשון בחודשי השנה על פי לוח השנה העברי (בניגוד לחודש תשרי, שעל פיו נספרות השנים בלוח השנה העברי). ספר שמות מספר על חג הפסח הראשון שאותו חגגו בני ישראל כבר בליל צאתם ממצרים, ומאז מצוין מאורע זה לאורך השנים. שלושה משמות החג – חג הפסח, חג המצות וחג החירות ניתנו לו לזכר יציאת מצרים, ואילו השם הרביעי - חג האביב, המציין גם הוא את פסח  מעיד על המשמעות החקלאית של החג, בו נערך קציר התבואה הראשון.
 
 
ספירת העומר
ספירת העומר היא התקופה שבין חג הפסח, בו היה נהוג להקריב בבית המקדש את קורבן העומר (הקציר הראשון), לבין חג השבועות, המציין תום שבעה שבועות מחג הפסח. במהלך ספירת העומר נהוגים מנהגי אבלות, לזכרם של תלמידיו של רבי עקיבא שמתו ממגפה בתקופה זו. בין היתר מקובל שלא להתחתן, לא להסתפר ולא להתגלח בתקופה זו, למעט ביום ל"ג בעומר, שבו על פי המסורת פסקה המגפה.
 
 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
בישראל מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה בתאריך כ"ז בניסן, תאריך שנבחר בין היתר בגלל סמיכותו ליום פרוץ מרד גטו ורשה. את יום השואה פותח טקס ממלכתי הנערך במוזיאון יד ושם ובמהלך היום נערכים טקסים ופעילויות המוקדשים להתייחדות עם זכר קורבנות השואה ועם מעשי הגבורה והמרד באותה התקופה.