מסביב לשנה - Tevet
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
טֵבֵת

מקורו של השם "טבת" הוא באכדית, ומשמעותו - דבר ששוקעים בו, רמז למשקעים הרבים היורדים בחודש זה ולקרקע הבוצית הנוצרת בעקבותיהם. מזלו של החודש, גדי, מסמל גם הוא את תחילת עונת המרעה בשדות המוריקים.בחודש זה חל צום י' בטבת, שמציין את תחילת המצור של נבוכדנצאר מלך בבל על ירושלים, שהסתיים כעבור שלוש שנים בחורבן בית המקדש הראשון. הרבנות הראשית קבעה את צום עשרה בטבת גם כיום הקדיש הכללי לזכר היהודים שנרצחו בשואה ומקום קבורתם לא נודע.