על המיזם - aboutus
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
על המיזם
 
קבוצת החברה לישראל, כיל וקבוצת XT שמחות להעניק הזדמנות מיוחדת ליישובי הפריפריה מיזם "סיסמה לכל תלמיד"
 
המיזם הוקם בסוף שנת 2006 מתוך תחושת דחיפות לקחת חלק בהעלאת איכות החינוך וקידומו לקראת המאה ה-21. 
"סיסמה לכל תלמיד" הינו מיזם לימודי-חברתי שמטרתו לספק סביבת למידה-הוראה מתקדמת במערכות החינוך בפריפריה,
על גבי תשתית תקשובית, ולאפשר שימוש בטכנולוגיית המידע, כחלק בלתי נפרד מאורח חייהם של התלמידים והמורים.
יולי 2015 אודות- חזון.jpg