תפיסת המיזם
 
מיזם "סיסמה לכל תלמיד" מבטיח פתרון מקיף, כולל ושלם, לכל אלו העוסקים בחינוך ומהווה מארג לפרויקטים השונים, המחבר תשתיות, תוכן הפורטל והדרכה מנוהלת.
יכולת המיזם - לאגום את כלל המשאבים המושקעים בתחום התקשוב בחינוך ולאפשר ליישם את האמצעים וההדרכות שמושקעים בבתי הספר לשער למידה מרכזי, היוצר סביבת עבודה נוחה ושיתופית למורה, לתלמיד ולהורה.
 
מיזם "סיסמה לכל תלמיד" נותן מענה לכל אחד מהתלמידים בבתי הספר. כל תלמיד, מורה ומנהל מקבל סיסמה אישית. בעזרת סיסמה זו הוא יכול להתחבר מכל מקום שבו קיים מחשב המחובר לאינטרנט לתשתית מחשוב טכנולוגית מהמתקדמות בעולם, ולקבל את עולם התוכן האישי שלו, של הכיתה, של ביה"ס בו הוא לומד, של העיר ושל כל משתמשי המיזם באשר הם. גם ההורים מקבלים סיסמה אישית, ובאמצעות המכשיר הסלולרי שברשותם, הם יכולים לקבל מידע אישי על ילדיהם דרך האפליקציה של "סיסמה לכל תלמיד".
 
הפורטל הראשי של המיזם מעניק לבתי הספר את היכולות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, תוך התאמת הטכנולוגיה לחינוך - תבניות מוכנות של פורטלים בית ספריים, אתרי מקצוע, אתרי כיתה ופעילויות מתוקשבות - שהמורה לומד ליצוק לתוכן תכני חברה והוראה.
 
 
 
 
about_perception.gif