מבנה ארגוני
ועדת היגוי עליונה.
דליה איציק, אודי אנג'ל, אודי בוך, אהובה ינאי, יוסי רוזן, ניר גלעד, אלי גולדשמיט, מגי אסייג
 
 
מנכ"לית מגי אסייג
מנהלת תקשוב דרום שמרית בניטה
מנהל תקשוב צפון אריאל שגיא
 
מנהל מרכז המחשבים ליאור כרמל
 
מנהל תחוםSharePoint  לאון חיונידי
 
 
אחראית יישוב נצרת עילית שני שרה גולדברג
 
 
אחראית יישוב נצרת תמאדור סואעד
 
 
 
 
 
 
 
אחראית יישוב דימונה אורין נוימן אלון
מנהל אזור אילת אדם בידרמן
 
​​