מבנה ארגוני
ועדת היגוי עליונה.
דליה איציק, אודי אנג'ל, אודי בוך, אהובה ינאי, יוסי רוזן, ניר גלעד, אלי גולדשמיט, מגי אסייג
 
 
 
 
 
מנכ"לית מגי אסייג
 
 
מנהלת תקשוב דרום שמרית בניטה
 
מנהל תקשוב צפון אריאל שגיא
 
 
 
מנהל מרכז המחשוב ליאור כרמל
 
 
 
 
 
מנהלת הכספים עינב כרם
 
 
 
​​​​​