גלריית דפים ראשיים - כל הדפים הראשיים
סוג תוכן
  
סוג
  
  
  
סוג תוכן משויךמסנן
  
  
  
  
תיקיהתיקיה: Editing Menu
  
אושר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
תיקיהתיקיה: en-us
  
אושר07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
תיקיהתיקיה: he-il
  
אושר07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
תיקיהתיקיה: Preview Images
  
אושר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דף_starter_publishing.master
_starter_publishing.master
  
אושר08/11/2012 14:43חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיAdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףapp.aspx
app.aspx
  
אושרלאדף פתיחה17/01/2019 20:22אדם בידרמןאדם בידרמן
דף ראשיapp.master
app.master
  
אושרלא20/01/2019 01:48אדם בידרמןאדם בידרמן
פריסת דףArticle.aspx
Article.aspx
  
אושרכןדף מדור05/05/2013 10:55יעל גבאייעל גבאי
פריסת דףArticle_copy(1).aspx
Article_copy(1).aspx
  
אושרכןדף מדור05/05/2013 10:53יעל גבאייעל גבאי
פריסת דףArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
אושרדף מאמר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
אושרדף מאמר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
אושרדף מאמר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףaty1.aspx
aty1.aspx
  
אושרלאדף מדורחשבון מערכת26/07/2012 09:28חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףBlank-Page.aspx
Blank-Page.aspx
  
אושרלאדף פתיחה10/12/2013 15:10מיכל ספוז'ניקובמיכל ספוז'ניקוב
פריסת דףBlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
אושרדף פתיחהנטע פרסמן28/06/2017 11:54חשבון מערכתאדם בידרמן
פרסום דף ראשיCity.master
City.master
  
אושר31/05/2012 19:26חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיCityArab.master
CityArab.master
  
אושר31/05/2012 19:26חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיcityArabNew.master
cityArabNew.master
  
אושר15/04/2012 17:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיcityNew.master
cityNew.master
  
אושר15/04/2012 17:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףCommunities.aspx
Communities.aspx
  
אושרכןדף מדור11/09/2013 15:18חשבון מערכתיעל גבאי
דף ראשיdefault.master
default.master
  
אושר07/09/2011 09:37חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיDefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
אושרכןדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףEnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
אושרדף Wiki ארגוני07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףHomePage.aspx
HomePage.aspx
  
אושרלאדף מדור24/10/2012 11:55יעל גבאיחשבון מערכת
פריסת דףleon.aspx
leon.aspx
  
אושרדף פתיחהמירב אזולאי31/10/2012 12:52חשבון מערכתמירב אזולאי
דף ראשיminimal.master
minimal.master
  
אושר07/09/2011 09:37חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףNewOpenPage.aspx
NewOpenPage.aspx
  
אושר19/09/2011 16:19חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףnews.aspx
news.aspx
  
אושרכןדף מדור05/05/2013 10:55חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףnews_copy(1).aspx
news_copy(1).aspx
  
אושרכןדף מדוריעל גבאי05/05/2013 10:52חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףnews+archive.aspx
news+archive.aspx
  
אושרלאדף מדור05/05/2013 10:52חשבון מערכתיעל גבאי
דף ראשיNewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
אושרכןדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיnightandday.master
nightandday.master
  
אושר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףNoLeftNav.aspx
NoLeftNav.aspx
  
אושרלאדף מדור25/10/2012 14:12חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףNoNav.aspx
NoNav.aspx
  
אושרלאדף מדור03/11/2013 12:56יעל גבאימיכל ספוז'ניקוב
פריסת דףnooo.aspx
nooo.aspx
  
אושרדף פתיחה01/11/2012 15:43חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףNoRightNav.aspx
NoRightNav.aspx
  
אושרלאדף מדור01/11/2012 17:02חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףPageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
אושרדף מאמר07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףPageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
אושרכן07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיPeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
אושרדף פרוייקט07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףRedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
אושרדף ניתוב מחדש11/07/2016 11:48חשבון מערכתאדם בידרמן
דף ראשיReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
אושרכןדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיSchool.master
School.master
  
אושר31/05/2012 19:26חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיSchool_2013_he.master
School_2013_he.master
  
אושרלא02/10/2013 13:53יעל גבאייעל גבאי
פריסת דףSchool_2013_he_365.master
School_2013_he_365.master
  
אושרלאApproval Workflow Task (en-US)13/08/2018 15:05נטע פרסמןנטע פרסמן
פרסום דף ראשיSchoolArab.master
SchoolArab.master
  
אושר31/05/2012 19:26חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיSchoolArabNew.master
SchoolArabNew.master
  
אושר15/04/2012 17:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיSchoolNew.master
SchoolNew.master
  
אושר15/04/2012 17:38חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיSearchCenter.master
SearchCenter.master
  
אושר11/09/2012 11:00חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיSearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
אושרדף פתיחה21/09/2011 12:32חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיSearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיsisma.master
sisma.master
  
אושרלא18/01/2012 17:31חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיSisma2012.master
Sisma2012.master
  
אושרלאחשבון מערכת08/11/2012 12:45חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיSisma2012-365.master
Sisma2012-365.master
  
אושרלא18/07/2018 13:45חשבון מערכתמשה בן ברוך
פרסום דף ראשיSisma2012-365-tablets.master
Sisma2012-365-tablets.master
  
אושרלאApproval Workflow Task (en-US)24/07/2019 12:45אדם בידרמןאדם בידרמן
דף ראשיSisma2012-980.master
Sisma2012-980.master
  
אושרלא31/01/2018 09:44חשבון מערכתמשה בן ברוך
דף ראשיSisma2012-980_Eng.master
Sisma2012-980_Eng.master
  
אושרלא24/03/2013 17:06חשבון מערכתיעל גבאי
דף ראשיSisma2012Arb.master
Sisma2012Arb.master
  
אושרלא29/07/2012 14:23חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיsisma2013.master
sisma2013.master
  
אושר14/08/2013 12:25יעל גבאייעל גבאי
פרסום דף ראשיSismaArab.master
SismaArab.master
  
אושר31/05/2012 19:26חשבון מערכתחשבון מערכת
פרסום דף ראשיSismaArabNew.master
SismaArabNew.master
  
אושר15/04/2012 17:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףsismaHome.aspx
sismaHome.aspx
  
אושרלאדף מאמר23/09/2011 00:55חשבון מערכתיעל גבאי
פריסת דףSismaHomePage.aspx
SismaHomePage.aspx
  
אושרדף פתיחה02/08/2012 10:21חשבון מערכתלאון חיונידי
דף ראשיsismaNew.master
sismaNew.master
  
אושרלא30/05/2012 17:23חשבון מערכתלאון חיונידי
פריסת דףSismaSocialArabMain.aspx
SismaSocialArabMain.aspx
  
אושרעמוד14/08/2013 12:25יעל גבאייעל גבאי
פריסת דףSismaSocialMain.aspx
SismaSocialMain.aspx
  
אושרלאDomainGroup17/09/2013 11:27יעל גבאימיטל זיסו
דף ראשיSupport.master
Support.master
  
אושרלא19/03/2013 11:47חשבון מערכתלאון חיונידי
דף ראשיTabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיv4.master
v4.master
  
אושר07/09/2011 09:37חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףVariationRootPageLayout.aspx
VariationRootPageLayout.aspx
  
אושרכןדף ניתוב מחדש07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
דף ראשיwelcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
אושרכןדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףWelcomeLinks.aspx
WelcomeLinks.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:38חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףWelcomeSplash.aspx
WelcomeSplash.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףWelcomeTOC.aspx
WelcomeTOC.aspx
  
אושרדף פתיחה07/09/2011 09:39חשבון מערכתחשבון מערכת
פריסת דףYearPage.aspx
YearPage.aspx
  
אושרלאדף פתיחהיעל גבאי14/11/2012 16:59חשבון מערכתיעל גבאי