הרב חיים דוד הלוי - Korot_Haim_gv
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

קורות חיים של הרב חיים.pptxקורות חיים של הרב חיים.pptx 

 

קורות חיים של הרב חיים

 

תלמיד יקר
השנה היא שנת הרב חיים דוד הלוי.
הרב חיים דוד הלוי ז"ל נולד בי"ח בשבט תרפ"ד (1924) בירושלים.
קורות חייו של הרב החלו עוד בטרם לידתו. הוריו, אשר ציפו לפרי בטן שנים רבות ולא נושעו, פנו בצר להם לרב הצדיק, חכם שלום הדאיה, וביקשו להתגרש. הצדיק לא הסכים לגרשם אלא בירך אותם שיזכו להיפקד בבנים. כעבור שנה נולד להם בן, וקראו שמו חיים דוד.      
 "חיים דוד הקטן, אתה פרי של תפילות ותחנונים, של ברכות צדיקים ושל דמעות חמות שעלו למרום", לחשה לו אמו, "יהי רצון שתזכה להאיר את העולם בתורה ובמעשים טובים". ואכן, גדל לתורה ולמצוות וכבר מצעירותו אפשר היה לראות את חכמתו וכישרונו, רצינותו בלימוד התורה, דבקותו ברבנים ובגדולי ישראל והקפדתו על קלה כבחמורה בעניינים שבין אדם לחברו.

 

בפעילות זו תבינו כיצד גדל הרב חיים דוד הלוי להיות לרב ראשי באמצעות סיפורים מתקופות שונות בחייו, הממחישים את בקיאותו ואת רצינותו בלימוד התורה וכן את גדלותו ומאור פניו לכל אדם.
 
 
 

 

 שמורהצג  סגור