הרב חיים דוד הלוי - Korot_Haim_ab
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

מצגת לעיצובים-קורות חיים של הרב חיים כתות א-ב.pptxקורות חיים של הרב חיים כתות א-ב.pptx 

 לפניכם קטעי מידע, בכל קטע מתאר הרב חיים דוד הלוי שלבים בחייו.

קראו וענו על השאלה מתחת לכל קטע מידע.

 כדי לעבור לקטע הבא לחצו על החץ.  (אפשר להכניס תמונה של החץ)

 

 שמורהצג  סגור