יוזמות חינוכיות
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
פורטל חינוכי

 

בתי הספר מוזמנים להצטרף לאחת או יותר מהתחרויות הבאות:

     


מועדים אחרונים להגשת היוזמות:

השפה העברית/שפת אם - 31.12.10

בית ספר תאום - 31.03.11 

הלב של "סיסמה לכל תלמיד" עם ילדי וראייטי - 31.05.11

לאחר מועד סיומה של כל תחרות תתכנס ועדה בראשותו של אודי אנג'ל וצוות ההיגוי של המיזם לבחינת היוזמות ובחירת הזוכים.