השפה העברית
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
פורטל חינוכי

 

"השפה העברית/שפת אם" הוא הנושא המרכזי בכל בתי הספר היסודיים בשנת תשע"א. במסגרת תחרות היוזמות של "סיסמה לכל תלמיד", מוזמנים בתי הספר לבנות פעילות מקיפה שקשורה לנושא השפה העברית/שפת אם.

 

 הנחיות נוספות:
 
1. מטרת הפעילות תקבע על ידי בתי הספר. המטרה יכולה להיות: העשרת השפה של תלמידי ביה"ס, הוראת השפה לעולים חדשים (ילדים או מבוגרים, בביה"ס או מחוץ לביה"ס), וכו'.
2. כל הפעילות צריכה להיות מתועדת בפורטל הבית ספרי; חלק משמעותי מהפעילות אמור להיות מתוקשב, באמצעות הפורטל.
3.  הפעילות אמורה לשתף כמה שיותר תלמידים מבתי הספר.
4.  עדיפות לפעילויות שניתנות ליישום גם בבתי ספר אחרים.

הצגת היוזמה בפורטל הבית ספרי:

1. מטרת הפעילות
2. הרעיון והיוזמה שנבחרו
3. הדרך, התהליך, וישום היוזמה
4. תיעוד התהליך והפעילויות
5. סיכום הפעילות 
 

לאחר מועד זה תתכנס בראשותו של אודי אנג'ל וצוות ההיגוי של "סיסמה לכל תלמיד" לבחינת היוזמות ובחירת הזוכים.

נציין כי כל בתי הספר יזכו בחוויה מעצימה לתלמידים, לצוות ולקהילת בית הספר.