זכויות יוצרים על תמונות
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

 

זכויות יוצרים

רובנו איננו מעוניינים לעבור על החוק, זה ברור. ואולם בעידן האינטרנט והגישה למידע, לא תמיד ברור לנו מתי אנחנו משתמשים בצורה נאותה וחוקית בתכנים שמצאנו ברשת ומתי אנחנו פוגעים בזכויותיו של יוצר כלשהו. יתר כל כן, לא תמיד אנחנו מודעים לכך שהפרה שביצענו היא עברה שקנס גבוה מאוד בצדה. 

מה זה "זכות יוצרים"?

זכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלים של יצירה, מפני שימוש בלתי מורשה ביצירה, שהיא קניין רוחני שלו. נהוג לסמן יצירה שרוצים להדגיש שיש למישהו זכויות שמורות עליה באמצעות הסימון ©, אך אין זה הכרח - היצירה בכל מקרה מוגנת (האות C בתוך עיגול, קיצור של המילה copyright) - ולידו הביטוי "כל הזכויות שמורות" (הזכויות שמורות גם בלי הסימון הזה).

תמונות הן יצירות המוגנות על-ידי חוק זכות יוצרים, 1911. על פי סעיף 2 לחוק, זכות היוצרים מופרת כאשר נעשה שימוש בתמונה, שלא בהסכמת בעל זכות היוצרים, הכוללת גם את ההחלטה על איך וכיצד לפרסם את התמונה.

איך שומרים על זכויות יוצרים באינטרנט?

כל התכנים והתמונות באינטרנט מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים. פרסום יצירה אומנותית ברשת הוא מעשה השמור אך ורק לבעל זכות היוצרים, מי שמפר את הזכות הזאת עלול להיתבע לדין ולהידרש לשלם פיצוי של 10,000-20,000 שקלים לכל הפרה.

מי שמנהל את האתר אחראי להפרת זכויות באתר שהוא ממונה עליו. שימו לב, גם אם נתתם קרדיט לצלם/צייר וגם אם האתר שאתם מנהלים איננו אתר מסחרי, עליכם לכבד את חוק זכויות היוצרים.

על פי החוק, זכויות היוצרים שייכות ליוצר או למי שהיוצר העניק לו זכויות יוצרים. זכותו של בעל זכויות יוצרים לאשר שימוש חופשי בתמונה שלו, או שימוש חלקי, למשל רק לאתרי אינטרנט, או להגביל כל הגבלה אחרת המתאימה לו. הגבלה יכולה להיות שימוש חופשי, בתנאי שלכל תמונה מצורף הקרדיט המלא של היוצר. לבעל זכויות היוצרים שמורה כמובן הזכות לוותר על ההגנה שמקנה לו החוק, כולה או חלקה. דוגמה בולטת לכך היא ויקיפדיה, שהערכים הכתובים בה חופשיים ואפשר לצטט מהם כמעט בלי הגבלה.

 

התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 - מידע על זכויות יוצרים ופורום שאלות ותשובות- קישור

(מתוך אתר מנהל מדע וטכנלוגיה, מדינת ישראל משרד החינוך)