דפים - אמנה
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
              main_pict.jpg
undertake.gif 
green.gif להשתמש בפורטל הבית ספרי ובאתרים אחרים ל"פעילות טובה": ללמידה ופעילות חברתית, כמו גם להנאה והעשרה אישית.
blue.gif לכתוב בפורטל בשפה חיובית, לא לפגוע ולא להעליב, רק להגיב לעניין וכשניתן - לצרף גם מילה טובה.
yellow.gif לפעול בפורטל פעילות חיובית, שאין בה פגיעה בחברים, במורים, ובכל אדם אחר אליו יש לי גישה באמצעות האתרים.
orange.gif להעלות לפורטל ולהפיץ רק חומרים שאני יצרתי או שקיבלתי אישור להפצתם - ציורים, צילומים, שירים וכו'.
blue.gif לפעול באתרים רק בשמי, ולא בשמו של אדם אחר.
text_box.gif
ל- Web Part אין אפשרות למצוא טופס InfoPath במיקום שצוין. למיקום זה לא משויך טופס InfoPath, או שהוא נמצא באוסף אתרים אחר. שנה את מאפייני ה- Web Part ובחר רשימה או ספריה באתר הנוכחי.