אמנת שימוש
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק

אמנה לשימוש נאות במערכת "סיסמה לכל תלמיד"

 

אמנת הפורטל של "סיסמה לכל תלמיד" נועדה להבטיח לכל המשתמשים חוויה של למידה מתוקשבת תוך שמירה על כללי שימוש נאותים בתשתית, בתכנים ובמאגרי המידע. 

המשתמשים יעשו שימוש נאות והוגן בתשתית לצורך חינוך, ניהול, למידה, הנאה ושיתוף בידע, על פי המפורט להלן. שימוש לא הוגן יגרור השעיה או ניתוק מהתשתית או מחלקים ממנה, על פי שיקול דעתו של הנהלת "סיסמה לכל תלמיד" או של הנהלת בית הספר או נציגה. 

האחריות על התכנים המועלים לפורטל וליעדי הגלישה נתונה בידיו של הגולש. 

לפיכך הנך מתבקש לאשר את קריאת ההצהרה הבאה ולהתחייב לפעול על פי הכללים הכתובים בה:

 

הצהרה

כמשתמש בתשתית של "סיסמה לכל תלמיד" מוסכם עליי שלא אעשה שימוש לרעה בתשתית של "סיסמה לכל תלמיד" באחת או יותר מהדרכים הבאות:

1. העברה ושמירה של תכנים פוגעניים, מיניים, תכנים שחלים עליהם חוקי זכויות יוצרים וחומרים העלולים לגרום נזק - למערכת או למחשב ולתכנים של משתמשים אחרים שמקבלים אותם.

2. הטרדה או הצקה למשתמשים אחרים – כאלה שחברים בפורטל וכאלה שאינם חברים בו – באמצעות דואר אלקטרוני, תוכנת מסרים מידיים או בכל דרך אחרת.

3. ניסיון לחבל בתשתית עצמה, בתכניה או בתכנים של גולשים אחרים בכל דרך שהיא.

4. חשיפת פרטים אישיים של גולשים מבלי לקבל את הסכמתם לכך בכתב.

5. שימוש בקוד זיהוי של גולש אחר או גניבת זהות לכל מטרה שהיא.

6. גלישה בזמן הלימודים לאתרים שאינם קשורים למשימות לימודיות ללא אישור מהמורה האחראי.

7. גלישה לאתרים פורנוגראפיים, אתרי שטנה ואתרים שיש בהם תכנים הקושרים אותם לתחומים המוגדרים בחוק כפליליים: הימורים, חומרים מסוכנים, מסחר לא חוקי ואחרים.

 

קראתי את האמנה לשימוש נאות במערכת ובפורטל "סיסמה לכל תלמיד" ואני מסכים/מסכימה.