דפים - מדעים
נווט למעלה
כניסה
עדכון פרטים תמיכה מרחוק
st_blue_point.gif אומנות
st_blue_point.gif אנגלית/צרפתית
st_blue_point.gif ארגוני
st_blue_point.gif הבנת הנקרא
st_blue_point.gif הבעה ולשון​
st_blue_point.gif היסטוריה​
st_blue_point.gif זה"ב​
st_blue_point.gif חברתי​
st_blue_point.gif חגים ומועדים​
st_blue_point.gif חושבים ירוק​
st_blue_point.gif חינוך גופני​
st_blue_point.gif טכנולוגי​
st_blue_point.gif יהדות​
st_blue_point.gif כללי​
st_blue_point.gif מדעים​
st_blue_point.gif מולדת​
st_blue_point.gif מוסיקה​
st_blue_point.gif מורשת​
st_blue_point.gif מפתח הל"ב​
st_blue_point.gif ​מתמטיקה
st_blue_point.gif ספרות
st_blue_point.gif ​עיתונים
st_blue_point.gif ​תנ"ך

pict_mish.jpg
 
מדעים 
  
תקציר
שכבה
  
  
  
  
הפקת אנרגיה חשמלית
המחנכת מיטל מכלוף בנתה משימה בנושא הפקת אנרגיה חשמלית בתחום דעת מדעים, תוך שימוש בתרשים זרימה ובניית מודל אישי בשילוב מיומנויות מחשב ומידע. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

ואהרון דוידי / נתניהלמעבר למשימה30/08/2017
חקר השפעת הדשן
המורה למדעים בריג'ט מלכה בנתה משימת חקר נושאת ציון בנושא השפעת הדשן וחשיבותו להתפתחות הצמח. המשימה, אשר מיועדת לכיתה ה', כוללת ניסוי מדעי בנושא והיא ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

הנופים / מגדל העמקלמעבר למשימה03/05/2017
הצמחים בכותל המערבי
המורה למדעים זוהר אלמקייס יצרה משימה בנושא השנתי 'ירושלים'  - 'הצמחים שבכותל', אשר בנויה מ-7 שיעורים מגוונים, שחלקם מתבצעים בזוגות ובקבוצות. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

וגולן / נצרת עיליתלמעבר למשימה18/04/2017
חיסכון במים
המורה מעיין מיכאלוב בנתה משימה בתחום מדעים בנושא חיסכון במים דרך מגוון פעילויות: חידון טריוויה, הכנת כרזה, קריאת דיאגרמה, שמטרתה לעורר מודעות בנושא. המשימה ניתנת להקצאה במחולל המשימות!

דהרב קוק / לכיש למעבר למשימה18/04/2017
אברי הצמח
המורה עדן עומסי בנתה משימה לכיתות ג' בתחום דעת מדעים בנושא אברי הצמח. המשימה כוללת קטעי מידע, סרטון שאלות פתוחות וסגורות וכן קישור למשחק בנושא. המשימה ניתנת להקצאה במחולל המשימות!

גרבקה גובר / לכיש למעבר למשימה20/02/2017
אוויר ומים
המורה למדעים ומחנכת כיתה ה'1, זהבה אוחנה, בנתה משימה בתחום דעת מדעים בנושא אוויר ומים. המשימה כוללת שאלות סגורות (אמריקאיות), דיאגרמות ותמונות והיא ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

דיבנה / קריית אתא למעבר למשימה20/02/2017
חדר מדעים
המורה למדעים, רבקה ביטון, יצרה אתר חווייתי בנושא מדעים, אשר כולל מגוון רחב של פעילויות הדורשות מעורבות תלמידים, אשר מייצרות למידה אקטיבית ומהנה, כגון: פרויקט נתיב האור, תחרות סרטוני מדע "מדעטונים" ועוד.

ג, ד, ה, ונורדאו / נתניה למעבר למשימה13/02/2017
המתכות
המורה ירדנה שיש בנתה מבחן לכיתה ה' בתחום דעת מדעים בנושא מתכות – תכונות ושימושים. המבחן כולל שאלות אמריקאיות, שאלות פתוחות ושאלות נכון/ לא נכון. המשימה ניתנת להקצאה במחולל המשימות!

השזר / נתניהלמעבר למשימה23/01/2017
חקר מדעי
פעילות בהובלתה של רכזת התקשוב דורית סופר, אשר מיועדת לכיתות ו'. במסגרת הפעילות הכינו התלמידים מצגת שיתופית המתארת תוצאות מחקר מדעי על מגוון הציפורים בפארק ומשלבת מיומנויות CIL.

וספיר / לודלמעבר למשימה07/11/2016
סיכום פעילות שנתית במדעים

המורה למדעים רותי גבאי בנתה מצגת מסכמת של הפעילויות המשמעותיות שנעשו בביה"ס בנושא מדעים ושמירה על הסביבה. המצגת הוכנה בסיוע נאמני המחשב וכללה: מיחזור, שימוש מושכל בחשמל, מיון אשפה ועוד.

א, ב, ג, ד, ה, ורמב"ם / קריית גתלמעבר למשימה28/06/2016
כיצד נשמור על העור בקיץ

המורה למדעים דינה רבינוביץ יצרה משימה לכיתות ד', המסכמת את נושא העור וחשיבותו. המשימה עוסקת בחשיבות השמירה על העור בקיץ החם ומשלבת מיומנות בניית מצגת והיא ניתנת להקצאה במחולל המשימות.

ד, ה, וגורדון / קריית אתאלמעבר למשימה28/06/2016
בקצב הלב

המורה למדעים שרית אברהם רוזנהיימר בנתה יחידות הוראה לכיתה ה' בנושא מערכות הובלה ביצורים חיים, אשר משולבות מיומנויות המאה ה-21. כל יחידה כוללת מידע על אודות הנושא, משימה מתוקשבת ותמונות מספרות.

השפרינצק / קריית אתאלמעבר למשימה14/06/2016
כלי תקשורת

 

משימה מסכמת ליחידת הלימוד במדעים "כלי תקשורת" לכיתות ב', שבנתה המורה אביגיל חן. המשימה כוללת זיהוי אמצעי תקשורת וחקר על אודותיהם, וכן שימוש ב-SmartArt והיא ניתנת להקצאה במחולל המשימות.

 

בדעת  / שדות נגבלמעבר למשימה15/05/2016
חקר מזג האוויר

המורה רבקי דרחי יצרה מודל חקר פנים כיתתי על בסיס המודל השיתופי של המיזם. במסגרת המודל, אשר מיועד לכיתה ד', התנסו התלמידים במדידת מרכיבי מזג האוויר בעצמם, הזינו את המדדים ויצרו גרפים.

דאבן שמואל / מ.א שפיר למעבר למשימה01/05/2016
אנרגיית חום

המורה חיים הרוש בנה משימת חקר בגיאוגרפיה בשילוב מיומנויות CIL, בה חוקרים התלמידים את היבשות בעולם, לבצע משימה על היבשות של מט"ח, ולהכין מצגת. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!.

חנווה יהונתן / רמלהלמעבר למשימה22/02/2016
סוגי מקורות אנרגיה

המורה למדעים, בריג'יט מלכה, יצרה חידון באמצעות כלי ה-Kahoot לסיכום הנושא סוגי מקורות אנרגיה. החידון מיועד לתלמידי כיתות ו', והוא כולל תמונות, סרטונים ושאלות מתוך ספר הלימוד "במבט חדש". 

ה, ונופים / מגדל העמקלמעבר למשימה02/02/2016
חקר דשנים

המורה ענת מדמוני, יצרה עבודת חקר בנושא דשנים הכוללת: שאילת שאלות, שימוש במקורות מידע שונים ומגוונים ותהליך חקר שבסופו יצירת עבודה של התלמידים. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

הגיל רבין / שדרותלמעבר למשימה26/01/2016
תחנת חשמל קיטורית

המורה אורטל נגר בנתה משימה במדעים, המיועדת לכיתות ו' על מקור האנרגיה המפעיל את תחנת החשמל הקיטורית, על הרכיבים בתחנה וכן יתרונותיה וחסרונותיה. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

 

ואבן שמואל / מ.א. שפירלמעבר למשימה19/01/2016
מחזור חיי הצמח

המורה ליטל פישפדר יצרה משימת כתיבה מתוקשבת ב-Word, אשר כוללת את מיומנויות ה-CIL ולמידת הכלי ליצירת גרפים Smartart. המשימה מיועדת לתלמידי כיתה ג' והיא ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

גדעת / שדות נגבלמעבר למשימה11/01/2016
אי הפסחא

המורה צ'רנה זילברמן בנתה משימה על אי הפסחא, משאבי הטבע בו והשפעתם על תושבי המקום וכן השפעות האדם על האי, שכוללת חיפוש האי במפת גוגל וב-google earth. המשימה ניתנת להקצאה במחולל המשימות!

הרבין / דימונה למעבר למשימה05/01/2016
אל תפיל את המיליון

המורה אורטל טובול יצרה פעילות מתוקשבת חווייתית על בסיס "אל תפיל את המיליון", לסיכום הנושא יצורים חיים בתחום דעת מדעים. המשימה מיועדת לכיתות ב' והיא ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

בשפרינצק / קרית גת למעבר למשימה25/05/2015
אור

המורה רבקה ביטון יצרה פעילות מתוקשבת חווייתית עם תלמידי בית הספר: סרטוני הסבר על האור. לאחר מכן הכניסה המורה את הסרטונים לאתר ובו התאפשר לכל תלמידי בית הספר להצביע לסרטון אותו הם אהבו.

א, ב, ג, ד, ה, ונורדאו / נתניה למעבר למשימה25/05/2015
מאפייני האביב

המורה רבקי דרחי יצרה משימה מתוקשבת, אשר מתאימה לשכבה א' בנושא מאפייני האביב. המשימה מכילה סרטונים, מגוון שאלות ובסופה קישור לנושא באתר אופק. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

אאבן שמואל / מ.א. שפירלמעבר למשימה10/05/2015
מתכות

המורה למדעים חגית לחיאני יצרה משימה מתוקשבת בנושא מתכות בתחום דעת מדעים. המשימה מיועדת לכיתות ד'-ו' ומורכבת משאלות סגורות ופתוחות וכוללת סרטון בנושא. המשימה בנויה באמצעות כלי הטפסים של גוגל.

ד, ה, ואפרים בן דוד / קרית גת למעבר למשימה13/04/2015
פירמידת המזון

המורה רבקה גאדו בנתה משימה מתוקשבת בתחום דעת מדעים בנושא פירמידת המזון. הפעילות כוללת מספר משימות, ביניהן התאמה של תמונות מאכלים לקבוצת מזון. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

הנתיב יצחק / נתיבותלמעבר למשימה16/03/2015
אני חוקר בעלי חיים

 

משימת תצפית וחקר שבנתה המורה למדעים, טלי זהר, בה מתבקשים התלמידים לבצע חקר באמצעות חיפוש באינטרנט ותצפית ולכתוב את תוצאות המחקר בטבלה באתר. זאת, באמצעות מחוונים להכנת תצפית ולהכנת מצגת.

 

דויצמן / נהריה למעבר למשימה08/03/2015
חומרי דלק ושימושם

משימה שבנתה המורה ורדה מדמוני בנושא חומרי דלק ושימושים. המשימה כוללת צפייה בסרטון על הנושא, סיווג חומרי הדלק המופיעים בו, וכן והשלמת משפטים. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

 

גשדרות / גיל רביןלמעבר למשימה08/03/2015
בטיחות בחשמל

משימה שבנתה המורה רבקה דרחי בנושא בטיחות בחשמל ומכילה סרטוני מידע וקטעי קריאה, ובעקבותיהם שאלות שמובילות ללמידת כללי בטיחות בצורה חווייתית. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

ג אבן שמואל / מ.א שפיר למעבר למשימה23/02/2015
בחירת המילה האהובה

במסגרת שבוע השפה העברית נפתחה רשת חברתית בית ספרית, בה התקיימה תחרות המילה האהובה בקרב תלמידי בית הספר ומוריו. רכזת השפה נעמה הרניק חשפה בפעילות את התלמידים לראשונה לאתר הרשת החברתית.

דשפיר / מ.א שפיר למעבר למשימה20/01/2015
בעיית המים בישראל

משימה של המורה זהבית אתגר בנושא בעיית המים בישראל בה נחשפים התלמידים לבעיה באמצעות סרטונים ומתבקשים למצוא פתרונות, שיצר האדם, כדי להתגבר עליה. המשימה ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

דעליזה בגין / מגדל העמקלמעבר למשימה12/01/2015
תחנת חשמל- טורבינת רוח

משימה מתוקשבת שבנתה המורה אורטל נגר בתחום דעת מדעים, אשר עוזרת להמחיש לתלמידים את הנושא של טורבינת הרוח ואנרגיית התנועה שמפעילה אותה. משימה זו ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

ואבן שמואל / מ.א שפיר למעבר למשימה24/12/2014
מנצלים תכונות של מתכות

משימה מתוקשבת מתחום המדעים, בנושא ניצול תכונות של מתכות, אשר בנתה המורה שולי מורנו. המשימה כוללת מסמך משותף, הכנת כרטיס זיהוי וכו'. משימה זו ניתנת להקצאה באמצעות מחולל המשימות!

הרמז / נהריהלמעבר למשימה01/12/2014
העלים בסתיו

משימה מתוקשבת לקראת עונת הסתיו בנושא העלים, שבנתה המורה אוריאנה בנימין. המשימה עוסקת בהשוואה בין עלים טריים לבין עלים יבשים. בסוף ההשוואה משיבים התלמידים על שאלות בנושא.

 

ההדר / שדרותלמעבר למשימה06/11/2014
שיניים

יחידת לימוד בנושא שיניים המותאמת לכיתות ב', שבנתה המורה ורדה מדמוני. ביחידה התלמידים עורכים ניסויים, ממלאים נתונים, משתתפים במשחקי למידה ופעילויות. המשימה מבוססת על פעילות 'כותר'.

בגיל רבין / שדרותלמעבר למשימה08/09/2014
האש ואיכות הסביבה

יום שיא בנושא האש ואיכות הסביבה, בהובלת רכזת מדעים דניאלה אמיתי, התקיים בין תלמידי בית ספר חב"ד ל"נעם מורשת ישורון". התלמידים עברו במגוון תחנות בנושא: ציור בפחם, הכנת נר שעווה וכו'.

ב, ג, דחב"ד / אופקיםלמעבר למשימה16/06/2014
תכונות וחומרים

יחידת לימוד בנושא חומרים ותכונותיהם, שבנה המורה למדעים רפי לנקרי ומיועדת לכיתות ב'. ביחידה משימות שונות בנושא, שכוללות תהליך חקר והיכרות משמעותית עם חומרים, חידון ועבודה אישית מסכמת.

במעוז שקמים / שדרותלמעבר למשימה16/06/2014
איכות הסביבה

יחידת לימוד לתלמידי כיתות ה' העוסקת באיכות הסביבה והזיהומים השונים: באוויר, בנחלים, בנהרות, בים ובסביבה כולה. היחידה נבנתה על ידי המחנכת גילה חדד כהכנה למיצ"ב בשפה.

ההרא"ה / שדרותלמעבר למשימה22/04/2014
משאבי טבע  מן הדומם

יחידת לימוד העוסקת במשאבי טבע מן הדומם דשנים ופוספטים. התלמידים עובדים במסמכים שיתופיים, מקיימים למידה משמעותית ותצפית מובנת. מיועד לכיתות ה' ונבנה על ידי הרכזת שולי מורנו.

הרמז / נהריהלמעבר למשימה18/03/2014
תחפושות בטבע

מחנכת הכיתה ריטה רון בנתה משימה העוסקת בזיקית ובהסוואתה בטבע. בפעילות קוראים התלמידים סיפור קצר ומשיבים על שאלות. המשימה מיועדת לתלמידי כיתות ב'.

בעצמון / נצרת עיליתלמעבר למשימה27/02/2014
הירח וכדור הארץ

במסגרת לימוד נושא בריאת העולם, מחנכת כיתה ב' איילת ברקוביץ בנתה פעילות המתקשרת ליום הרביעי בו נבראו המאורות ומשלבת למידה מדעית על הירח קטעי מידע ושאלות.

בבגין/ קריית גתלמעבר למשימה29/12/2013
יערות הגשם

יחידת לימוד העוסקת ביערות הגשם. במסגרתה לומדים התלמידים על עץ האורן, עצי החיים, צופים בסרטונים ומשתתפים בפעילויות. היחידה נבנתה על ידי המורה מרים מגנהיים ומיועדת לכיתות ג'.

גקול יעקב / ירוחםלמעבר למשימה23/12/2013
צבעי הטבע

משימה מיוחדת מתחום הדעת מדעים העוסקת בשאלה מדוע השמים כחולים והשקיעה אדומה. המשימה נבנתה על ידי המורה שיינדי קאהן ומיועדת לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים.

ז, ח, ט, י, י"אמגדלור בנות / מגדל אורלמעבר למשימה09/12/2013
חבל על כל טיפה-המצאות וחידושים

יחידת לימוד לכיתות ו' שבנתה המורה הלן זנטי. היחידה עוסקת בהמצאות וחידושים בנושא המים דרך מיומנויות כתיבה, מגוון משימות, השתתפות בסקר ובקבוצת דיון.

ובית ספר בגין / דימונהלמעבר למשימה22/05/2013
חמנייה פרח השמש

המורה דנה נגר הכינה פעילות לתלמידי כיתות א' לקראת הקיץ החם בנושא החמנייה-פרח השמש. הפעילות מורכבת מטקסט מנוקד והשלמת שאלות. ​ 

 
איובלי הבשור / אשכוללמעבר למשימה16/05/2013
עונת האביב

משימה העוסקת בעונת האביב. במסגרתה התלמידים לומדים על מאפייני העונה, הפרחים הפורחים בה, שינויי מזג אויר והתרחשויות נוספות בטבע. המשימה נבנתה על ידי המורה אושרה ויצמן ומיועדת לתלמידי כיתות ג'.​ 

 
גבית ספר גלבוע / בית שאןלמעבר למשימה03/04/2013
מערכת העיכול

פעילות בנושא מערכת העיכול שבנתה המורה דינה רבינוביץ בה התלמידים צופים בסרטון, לומדים על מערכת העיכול, חלקיה, תפקידי האיברים ובסיום משיבים על שאלות מסמכות.

הבית ספר גורדון / קרית אתאלמעבר למשימה11/03/2013
משאבי טבע מן הים

המורות למדעים מזל קורקוס ושולי מורנו בנו משימה בנושא משאבי טבע מן הים. על התלמידים לאסוף מידע ממקורות שונים על מקורות טבע ועל היכולת להפיק מהם תועלת. במסגרת הפעילות ממלאים התלמידים הערכת עמיתים בפורום הלימודי. ​ 

 
הבית ספר רמז / נהריהלמעבר למשימה11/03/2013
מרכיבי המזון

אתר המרכז מידע ופעילות בנושא מרכיבי המזון. התלמידים לומדים על רכיבי תזונה שונים, על חשיבותם, תפקיד כל מרכיב מזון ועל בניית תפריט בריא ומזין לארוחות במהלך היום. הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות ה'.​ 

 
התורני מדעי אמי"ת / שדרותלמעבר למשימה11/03/2013
מבנים וארגונם ביקום

המורה למדעים רעות גולן, בהנחיית ענת דלל בנתה משימה העוסקת במבנים ביקום. במסגרת המשימה צופים התלמידים בסרטונים, לומדים על גופים בחלל ועל הסדר ביקום.  המשימה מיועדת לכיתות ה'.

הנועם נריה / בית שאןלמעבר למשימה11/03/2013
הפינגווינים

המחנכת אושרת ויצמן בנתה פעילות על הפינגווינים ודרך חייהם. בפעילות קוראים התלמידים סיפור, משלימים משפטים חסרים, משיבים על שאלות ומסכמים את הנלמד באמצעות תרשים זרימה. המשימה מיועדת לתלמידי כיתות ג'.

גבית ספר גלבוע / בית שאןלמעבר למשימה04/03/2013
חשמל בטבע

משימה לימודית העוסקת בחשמל בגוף האדם, בבעלי החיים ובטבע. במסגרת המשימה קוראים התלמידים קטע מידע ומשיבים על שאלות. המשימה נבנתה על ידי המורה לימור שמואל ומיועדת לתלמידי כיתות ו'. ​ 

 
ותורני מדעי אמי"ת / שדרותלמעבר למשימה04/03/2013
תחנת כח

משימה מתוקשבת העוסקת בנושא תחנת כח, במסגרתה לומדים התלמידים על עקרון פעולתה, צופים בסרטון, חוקרים ומגישים מצגת מסכמת. המשימה נבנתה על ידי המורה ליאת לזרוביץ ומיועדת לתלמידי כיתות ו'. 

ובית ספר המאוחד, ירוחםלמעבר למשימה14/01/2013
מגוון ביולוגי

משימה מדעית בה צופים התלמידים בסרטון, קוראים מידע ועורכים חיפוש מושכל באינטרנט. המשימה סביב בעלי חיים וצמחים החיים בתנאים קיצוניים. התלמידים חוקרים, משיבים על שאלות ומעלים תוצרים. המשימה נבנתה על ידי המורה יפעת שימן ומיועדת לכיתות ו'. ​ 

 
ובית ספר שער הנגבלמעבר למשימה07/01/2013
זוחלים

משימה העוסקת בבעלי החיים הזוחלים. במסגרת המשימה צופים התלמידים בסרטון, לומדים אודות הזוחלים בעזרת מצגות ומשיבים על שאלות ברשימה מותאמת אישית. המשימה נבנתה על ידי המורה ליז בר ומיועדת לשכבת כיתות ד'​ 

 
דבית ספר גורדון / קרית אתאמעבר למשימה24/12/2012
הזמנה לחקר

תלמידי כיתות ו' בבית הספר מתחילים לחקור. במסגרת משימת החקר, עליהם להעלות את שאלת החקר ולאחר מכן להעלות השערות, להתחיל בניסוי, בתיעוד ובהסקת המסקנות. המשימה נבנתה על ידי המורה איריס נבו מיועדת לתלמידי כיתות ו'.​ 

 
ובית ספר עציון גבר / אילתמעבר למשימה24/12/2012
כדור הארץ

המורה למדעים, שולי מורנו, יצרה משימה העוסקת בנושא כדור הארץ. במסגרת המשימה התלמידים צופים בהדמיה מאתר "אופק", משיבים על שאלות ומסכמים את הנלמד על ידי מענה על שאלון באתר המקצוע. ​ 

 
ג, דבית ספר רמז / נהריהלמעבר למשימה17/12/2012
השיניים שלנו

המורה למדעים, סלבה קוטיק, יצרה משימת סיכום בנושא השיניים. המשימה כוללת השלמת איור, שאלות לסיכום ידע, חידון נכון/לא נכון והשלמת משפטים. מיועד לתלמידי כיתות ב'-ג' ​ 

 
ב, גבית הספר כסולות, נצרת עיליתקישור למשימה19/11/2012
הבנת הנקרא

המורה דינה אייל בנתה משימה מתוקשבת העוסקת בבולענים בים המלח. הכניסה למשימה מתאפשרת באמצעות האתר ובאמצעות קוד סריקה בטלפונים חכמים המאפשר הגעה לתמונת המשימה. במשימה קוראים התלמידים כתבות, משיבים על שאלות ומביעים עצמם בכתב.

ז, ח, טחטיבות הביניים, נשרקישור למשימה18/10/2012
חלקי הזרע

סלבה קוטיק, מורה למדעים בנתה משימה העוסקת בחלקי הזרע. המשימה משלבת מיומנויות התאמה והשלמה תוך מתן משוב מיידי לתלמיד. המשימה מיועדת לתלמידי כיתות ג'.  

  

 
גבית ספר כסולות, נצרת עיליתקישור למשימה18/10/2012
החושים שלנו

משימה העוסקת בלמידה על חושי הראייה והשמיעה של האדם. במסגרת המשימה נחשפים התלמידים למושגים ולסרטונים המדגימים את הנושא, קוראים קטעי מידע ומשיבים על שאלות. את המשימה בנה המורה עלי סעיד והיא מיועדת לתלמידי כיתות ו'.  

 
א, ויסודי ג', שפרעםלכניסה למשימה21/08/2012
נזהרים בקיץ

המורה מיטל פליגלר יצרה פעילות העוסקת בכללי זהירות מפני חיות שעלולות לפגוע בנו בעונת הקיץ. במסגרת הפעילות התלמידים קוראים על הסכנות, לומדים כללי זהירות ומשיבים על שאלות.

א, ב, ג, ד, ה, ובית ספר אבישור, ערדלכניסה לפעילות28/06/2012
כוורת

המורה פאדיה נסראללה בנתה משימה עשירה לתלמידי כיתות ג'-ד', על הכוורת ועל אורח חיי הדבורים. התלמידים צופים בסרטונים, קוראים קטעי מידע ומשתתפים בפעילויות.  

​ 

 
ג, דבית הספר ג'בור, שפרעםלכניסה למשימה24/06/2012
מיון סלעים

המורה למדעים רפי לנקרי בנה משימה מתוקשבת במסגרתה לומדים התלמידים על סלעים שונים ועל דרך המיון באמצעות מאפיינים ייחודיים. המשימה מיועדת לתלמידי כיתות ג'. 

​ 

 
גבית ספר שקמים מעוז, שדרותלכניסה למשימה24/06/2012
חכמת הדוכיפת

יחידת לימוד עשירה שבנה המורה עמאד סיד, המשלבת מידע, משחקים ומגוון משימות מתוקשבות שנבנו בכלים שונים. היחידה מיועדת לתלמידי כיתות ד'-ה'.  

​ 

 
ד, הבית ספר אלגדיר, סכניןלכניסה ליחידה13/06/2012
תחרות תעשיידע ארצית

חטיבת הביניים נווה יונתן השתתפה בקורס "מנהיגות טכנולוגית למען הקהילה" וזכתה במקום השלישי. הקורס התקיים בהדרכתו של רועי אין, מדריך תעשיידע, ובהנחייתה של רכזת מדעים, רינה פרנק. אירוע הסיום התקיים במדעטק בחיפה בנוכחות ראשי ערים, נציגי חברת החשמל, נציגי משרד החינוך ואנשי תעשייה.

ז, ח, טבית ספר נווה יהונתן, רמלהלכתבה המלאה13/06/2012
יערות הגשם

תלמידי כיתות ג' יכולים ללמוד על יערות הגשם באמצעות צפייה בסרטון ובמצגת, ולאחר מכן להשיב על שאלות בנושא, במשימה שבנתה המחנכת סלעית וייסמן. 

​ 

 
גבית ספר ביכורה, עמק המעיינותלכניסה למשימה29/05/2012
מערכת הנשימה

המורה למדעים חיה וקנין בנתה משימה שבמסגרתה לומדים תלמידי כיתות ד' על מערכת הנשימה ותהליך הנשימה, ודנים בסוגיות שעולות.  

​ 

 
דבית ספר רמב"ם / בית שאןלכניסה למשימה29/05/2012
יצורים חיים ודוממים

הדסה פדידה יצרה משימת מיון עבור תלמידי כיתות ב', ובה מתבקשים התלמידים למיין מילים ליצורים חיים ולדוממים. ​ 

 
ב בית ספר תומר, בית שאן לכניסה למשימה17/04/2012
חיסכון במים

המורה עידית וולפמן-שרף בנתה עבור תלמידי כיתתה שאלון העוסק בחיסכון במים. מטרת החידון להעלות את המודעות בקרב התלמידים לחיסכון במים ולחנכם לנהוג בהתאם.​ 

 
דבית ספר דקלים, עמק המעיינותקישור לחידון04/04/2012
מסע אל גוף האדם

אתר שלם המוקדש לגוף האדם נבנה במסגרת לימודי המדעים בבית הספר רבין בנתיבות, על ידי המורה לאה פרג'. באתר, המיועד לתלמידי כיתות ה', תוכלו למצוא שלל משימות מתוקשבות, סרטונים, קישורים ומידע  

​ 

 
הרבין, נתיבותקישור למשימה29/03/2012
מערכת השמש והיקום

צוות המורות למדע ולטכנולוגיה בבית הספר רמז בנהרייה בנו יחידת לימוד לתלמידי כיתות ה', המוקדשת למערכת השמש והיקום. התלמידים הלוקחים בה חלק מתנסים בתופעות שונות, מסיירים, משתתפים בדיונים ומבצעים משימות רבות. ​ 

 
הבית ספר רמז, נהריהקישור למשימה29/03/2012
צפייה מדעית

המורה למדעים ענת זגרון-בוג'יו בנתה בסיוע המטמיע, יהונתן גלילי, פעילות "צפייה מדעית" במהלכה התלמידים צופים בסרטונים מאתר בריינפופ, ומשיבים על שאלון. מיועד לשכבת כיתות ג'.  

  

 
גבית ספר רמת כורזים, מבואות חרמוןלכניסה למשימה22/03/2012
משאבי טבע יבשתיים

המורה שולי מורנו בנתה אתר העוסק במשאבי טבע יבשתיים-מתכות.  באתר מידע ומשימות לשכבת כיתות ה'. האתר עשיר, מגוון בתכנים ובעיצוב.  

​ 

 
ה בית ספר רמז, נהריהקישור לאתר08/03/2012
מסע ביקום ובמערכת השמש

המורה למדעים  לאה פרג' בנתה אתר עשיר במידע, סרטונים ומשימות בנושא חקר היקום ומערכת השמש. האתר מיועד לתלמידי כיתות ה'.   

​ 

 
הבית ספר רבין, נתיבותקישור למשימה08/03/2012
שומרים על העולם

יחידת לימוד שלמה שנבנתה על ידי המורות אילנה שמלוב ומרים מגנהיים ומיועדת לתלמידי כיתות ג'. במסגרת היחידה לומדים התלמידים על יערות הגשם, עץ האורן ונושאים נוספים באמצעות סרטונים, קטעי מידע ומשימות תוכן. 

 
גבית ספר קול יעקב, ירוחםכניסה למשימה21/02/2012
בעלי חיים

במסגרת למידה בנושא בעלי חיים, בנתה המורה יוקסל נאש שאלון סיכום וחזרה עבור תלמידי כיתות ה'.  

​ 

 
ה בית ספר יסודי, כפר כמאלכניסה למשימה14/02/2012
אנרגיה בתנועה

אתר עשיר ומעניין אותו בנו המורות, גלית גרוייסר וריקי מזרחי. האתר מתחיל בטיזרים מעניינים וממשיך לחשיבה מעמיקה ומיוחדת.

ז, ח, טחטיבות הביניים, נשרלכניסה למשימה26/01/2012
הסוואה בטבע

המורה לירית ויצמן, בנתה משימה העוסקת בנושא הסוואה בטבע עבור תלמידי כיתות ב'. במסגרת המשימה לומדים התלמידים על בעל החיים, על הסיבות להסוואה ועוד. 

 
בבית ספר דקלים, דימונהכניסה למשימה11/01/2012
חורף
משימה נחמדה באתר שפה, לשכבת כיתות ד', העוסקת במאפייני החורף. במהלך המשימה התלמידים קוראים מידע ומשיבים על שאלות. ​ 
 
דבית ספר דע"ת, שדות נגבלכניסה למשימה03/01/2012
אורח חיים בריא

  

אורלי, מחנכת כיתה ו' בנתה משימה העוסקת בנושא השנתי אורח חיים בריא. 
המשימה מיועדת לשכבת כיתות ו' ומשלבת משימה מידענית שעוצבה ב-InfoPath וסקר סיעור מוחות.

  

 
ובית הגדי, שדות נגבלכניסה למשימה05/12/2011
יום האיידס הבינלאומי

המורות למדעים, גלית גרוייסר וריקי מזרחי מחטיבות הביניים בנשר בנו משימה מתוקשבת בנושא "יום האיידס הבינלאומי". במסגרת המשימה לומדים התלמידים על הנגיף, כיצד נדבקים, צופים בסרטון, מגישים משימה מתוקשבת ומשיבים על "בחן את עצמך".

ז, ח, טחטיבות הביניים, נשר לכניסה למשימה05/12/2011
ניסוי זרעי אפונה

רינת אירלנד, מורה למדעים בבית הספר  בנתה משימת ניסוי מדעי לתלמידי כיתות ג'. במסגרת המשימה ערכו התלמידים ניסוי בזרעי אפונה והגישו דו"ח ניסוי משלהם באמצעות הפורטל. 

  

 
גגורדון, עכולכניסה למשימה29/11/2011
חורף

משימה שיתופית מקסימה לכיתות ג', בנושא החורף, שעושה שימוש בכלי הוויקי הקיים באתר. במשימה שותפים התלמידים לבניית מילון מונחים שעוסק בחורף, כאשר כל קבוצה מקבלת מושג שונה ואחראית על איסוף מידע והעלאתו לאתר. כך מתקבל מילון מונחים שיתופי לחורף. את המשימה בנתה מיטל כהן. 

 
גרמות יצחק, נשרלמעבר למשימה14/11/2011
תופעות טבע - בי"ס רבין, נתיבות
כתיבת בלוג של תלמידי כיתות ד' על תופעות טבע שונות. 
כל תלמידי בוחר קטגוריה וכותב עליה מידע. 
​ 
ד22/06/2011
קסם החשמל הירוק - יגאל אלון, טירת כרמל
המורה שלי מלכה בנתה יחידת לימוד מושקעת ועשירה בתוכן בנושא "קסם החשמל הירוק". ביחידה ניתן למצוא מידע רב על הנושא, משימות מתוקשבות, פעילות פנאי, מילון מונחים הבנוי בסיביבת WIKI ועוד. מומלץ! 
ד, ה, ו15/06/2011
ד"ר חיים ויצמן, חטיבות הביניים בנשר
ריקי מזרחי, לבורנטית החטיבות בנשר, בנתה אתר המקיף את קורות חייו של ד"ר חיים ויצמן. באתר מידע רב אודות חייו, תרומתו למדע ופעילותו המדינית. התלמידים, אשר חקרו את חייו, מתבקשים לבצע אחת מהמשימות שבאתר, הכוללות כתיבת דף מיומנו כילד, כתיבת כתבה מיום הצהרת בלפור או הכנת מצגת המפרסמת את מדינת ישראל. מומלץ!
ז, ח, ט, י, י"א, י"ב25/05/2011
יום המדע 2011, חטיבות הביניים בנשר
בחטיבות הביניים שבנשר ציינו השנה את יום המדע הבינלאומי, שחל ביום הולדתו של אלברט איינשטיין. במהלך היום עברו התלמידים בין תחנות מידע, שחלקן אף הועפלו ע"י תלמידי כיתות המדעים בביה"ס, העשירו את הידע המדעי שלהם ולמדו עובדות חדשות ומעניינות. לבורנטית ביה"ס, ריקי מזרחי, ריכזה את המידע הרב שהועבר באתר מושקע, שבו ניתן להתרשם מהפעילות שעברו התלמידים ביום זה.
ז, ח, ט13/05/2011
יומן למידה במדעים, בי"ס עמי אסף בדימונה
  
המורה למדעים בבי"ס עמי אסף בדימונה, אתי רובין, בנתה לתלמידי כיתתה יומן למידה ע"י שימוש בכלי הבלוג. התלמידים מספרים ביומן על חוויותיהם משיעורי המדעים ועל הנלמד בכיתה. 
  
א, ב, ג, ד, ה, ו24/12/2010
"על הדבש ועל העוקץ...", בי"ס עמי אסף בדיונה
  
מעבר לשיעורי המדעים הנלמדים בכיתת המדעים בביה"ס, בנתה המורה רובי אתי לתלמידיה משימה בנושא דבורת הדבש. המשימה נבנתה על בסיס התבנית "מטלה". את המשימה ביצעו התלמידים בבית והמורה הגיבה על תוצריהם באמצעות האתר. 
  
ד, ה, ו07/10/2010
אתר אסטרונומיה - בי"ס גבעון, נשר
שרה לבקוביץ וגלית גליקמן, המורות למדעים בבית ספר גבעון, בנו ביחד אתר מלווה לנושא השנתי - אסטרונומיה, הנלמד בבית הספר במסגרת שיעורי המדעים. באתר ניתן למצוא מידע רב על הנושא ומשימות לכל שכבות הגילאים. 
א, ב, ג, ד, ה, ו24/06/2010
אנפית הבקר - בי"ס נטעים, באר שבע
  
המורה צופית שפילברג בנתה משימה בנושא אנפית הבקר לתלמידי כיתה א' בבי"ס נטעים. במשימה קוראים התלמידים קטע מידע באתר הכיתה ועונים על שאלות שקשורות אליו ואל ערך החודש - עבודת צוות. 
א16/06/2010
מבנה הלב - בי"ס יצחק שדה, דימונה

  

מבנה הלב - בי"ס יצחק שדה, דימונההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).

המורה סינורה משה מבית ספר יצחק שדה בדימונה בנתה משימה שעוסקת בפעילות הלב. המשימה נבנתה בעזרת התבנית "תעודת זהות" והיא מיועדת לכיתות ה'. 

  

ה18/03/2010
קצב התאדות מים - בי"ס אלפסי, דימונה
 

המורה אורלי משעלי מבית ספר אלפסי בדימונה בנתה משימה שעוסקת בהתאדות מים. המשימה נבנתה בעזרת התבנית "מעבדה וירטואלית" והיא מיועדת לכיתות ג' ומעלה.

 

ג, ד14/02/2010
תעודת זהות לשקדיה - בי"ס גלבוע, נצרת עילית
 
פעילות שנבנתה לכבוד ט"ו בשבט על בסיס התבנית "תעודת זהות". הפעילות מיועדת לכיתה ב'. בנתה: סילבי רדמי, מחנכת כיתה ב'. 
ב31/01/2010
פארק מים – בי"ס יגאל אלון, מגדל העמק

פארק מים – בי"ס יגאל אלון, מגדל העמק

אתר משימות מרשים ומגוון מאוד בנושא הבוער – מים. המשימה מורכבת מפעילויות חשיבה, סקרים, פורומים, תוצרים עצמיים, העשרה, משחקים ועוד. המשימות מתאימות לכיתות ד'-ו'. בנתה המורה למדעים לינה בן חיים, בי"ס יגאל אלון, מגדל העמק.  

ד, ה, ו07/12/2009
עץ הזית - בי"ס עליזה בגין, מגדל העמק

  

עץ הזית - בי"ס עליזה בגין, מגדל העמק

אתר בנושא "עץ הזית", לכיתות ד'. את האתר בנתה בכוחות עצמה המורה לטכנולוגיה זהבית אתגר. 

ד27/11/2009
אתר עונות השנה, בי"ס מאוחד, ירוחם
  
אתר נושא - עונות השנה, במסגרת מקצוע המדעים, בבי"ס מאוחד בירוחם. האתר מתאים לכיתות לכיתות א - ג, בניהולה של המורה מוניק.

א, ב, ג14/10/2009