יזמים צעירים - כל הפריטים
  
  
  
  
ב"שנטעים
  
נצרת עליתכסולות
  
דימונהנווה עמרם
  
נצרת עליתיודפת
  
טירת כרמליגאל אלון
  
טירת כרמליגאל אלון
  
דימונהבגין
  
דימונהעמי אסף
  
נצרת עליתנטופה
  
דימונהדקלים
  
טירת כרמלדגניה
  
טירת כרמלדגניה
  
טירת כרמלדגניה
  
טירת כרמלזבולון המר
  
נשררמות יצחק א'
  
דאלית אל כרמליסודי ב
  
ב"שחזון עובדיה
  
ב"שמקיף א'
  
ב"שדגניה
  
מגדל העמקהאר"י
  
ב"שמענית
  
קריית גתדוד אלעזר
  
נתיבותנועם אורות - נתיבות
  
דימונהרבין
  
ירושליםדו לשוני
  
קריית גתמנחם בגין
  
נשרגבעון
  
ירוחםקול יעקב
  
נצרת עליתגלעד
  
נצרת עליתגלבוע